ผลงานของเรา

สถานีบริการน้ำมัน บริษัท บางคล้า ประคองมิตร จำกัด

โครงการก่อสร้าง สถานี้บริการน้ำมัน บริษัท บางคล้าประคลองมิตร จำกัด บนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ งบประมาณโครงการ 14 ล้านบาท ระยะเวลา 4 เดือน คนงานก่อสร้าง 30 คน Staff ควบคุมงาน 4 คน แบ่งเป็นวิศวกร 2 คน โฟร์แมน 2 คน ช่างเซอร์เวย์ 2 คน

อาคารพักอาศัย 4 ชั้น (ลอท์ฟ คัลเลอร์)

อาคารพักอาศัย 3 ชั้น 

โครงการก่อสร้างโรงงาน บริษัท พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด

โครงการก่อสร้างโรงงานของบริษัท พงศ์ทอง พี เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด สถานที่ก่อสร้าง ตำบตคลองอุดม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา บนพื้นที่ก่อสร้าง เนื้อที่ 2 ไร่ งบประมาณก่อสร้าง 8 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 4 เดือน  คนงาน 30 คน วิศวกรควบคุมงาน 2 คน โฟร์แมนควบคุมงาน 2 คน ช่างสำรวจ 2 คน ผู้จัดการโครงการ 1 คน

โครงการสนามฟุตบอล Ware House และไฟฟ้า แสงสว่าง บริษัท ไทยนิตโต้ เซโม โกลบอล จำกัด

โครงการทำสี Epoxy self-levelling & Coating ภายในโรงงาน

โครงการแท่นวางเครื่องจักร ในโรงงาน รับน้ำหนัก 80 - 200 Ton/sq.m.

โครงการ Solar Cell อาคารพลังงานทดแทน ในนิคม อุตสาหกรรมลาดกระบัง

ติดตั้งไฟฉุกเฉิน บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด

 งานก่อสร้างคอนโด The TARA แจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 28 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยโครงการอยู่ในเครือข่ายของ CPall และทำงานร่วมกับ ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด