บริการของเรา

 

รับเหมาก่อสร้าง
บริการรับสร้างบ้าน อาคาร โรงงาน โกดัง
บริการออกแบบ
นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาพัฒนางานตลอดเวลา
บริหารงานก่อสร้าง
บริการบริหารงานก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้าง