เกี่ยวกับเรา

ปรัชญาองค์กร
สร้างสรรค์ผลงานรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และประหยัด มีความปลอดภัย ภายใต้ความพอใจสูงสุดของลูกค้า และความเชื่อที่ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร

 

วิสัยทัศน์ ผู้บริหาร

งานวิศวกรรมสามารถสร้างสรรค์ได้ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทันเวลา กับความต้องการของลูกค้าด้วยวิศวกรที่มีความรู้ ความชำนาญ มากประสบการณ์ รวมถึงวิธีการออกแบบและเทคนิคกระบวนการผลิตอย่างลงตัวให้เหมาะกับงาน

วิสัยทัศน์

สร้างผลงานด้วยวิศวกรรมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็นนักสร้างชำนาญการและนักพัฒนาแบบมืออาชีพ มีวิธีการสร้างที่สะดวกรวดเร็ว เสร็จทันเวลาและความต้องการของลูกค้า พัฒนาความรู้ความสามารถขององค์กรก้าวสููู่มาตรฐานสากล ISO เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ในยะยะเวลาอันใกล้นี้

พันธกิจ
1. ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการครบวงจรในลักษณะ EPC (Engineering, Procurement and Construction) ในงานก่อสร้าง
2. ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง
3. ส่งมอบงานที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
4. พัฒนาการลงทุนในธุรกิจด้านการออกแบบ และก่อสร้างเทคโนโลยีที่ครบวงจร

เป้าหมาย

1. ตั้งเป้ายอดขายเติบโต 10% ทุกๆ ปี มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 4 โครงการ ภายในปี 2562

 

โครงสร้างองค์กร