เกี่ยวกับเรา

ข้อมูลบริษัท

บริษัท เอส ซี เค คอนสตรัคชั่นแอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เกิดขึ้นจากทีมงานด้านวิศวกรรม ที่รวมกลุ่มกันจากวิศวกรรุ่นใหม่ในด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ออกแบบ บริหารงานก่อสร้าง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้รับเหมารายย่อย subcontract ด้านงานก่อสร้าง เทคนิคงานก่อสร้างทุกรูปแบบ มาตั้งแต่ปี 2553 ด้วยความพยายามที่จะปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงาน การบริการ การก่อสร้าง เทคนิคก่อสร้างทางด้านต่างๆ ในเรื่องวิธีการก่อสร้างและด้านวิศวกรรม จึงได้พัฒนามาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นบริษัทที่ให้บริการลูกค้าด้านการก่อสร้างอย่างเต็มรูปแบบอย่างครอบคลุมครบถ้วนในปี 2556

ปรัชญาองค์กร

สร้างสรรค์ผลงานรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และประหยัด มีความปลอดภัย ภายใต้ความพอใจสูงสุดของลูกค้า และความเชื่อที่ว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดขององค์กร

 

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบ และก่อสร้างเทคโนโลยีที่ครบวงจร (Total Solution in Energy and TechnologyInfrastructure) ในผลงานรับเหมาก่อสร้างที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และประหยัด มีความปลอดภัยที่มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ที่ให้บริการครบวงจรในลักษณะ EPC (Engineering, Procurement and Construction) ในงานก่อสร้าง
2. ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และมั่นคง
3. ส่งมอบงานที่มีคุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัย ภายในระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
4. พัฒนาการลงทุนในธุรกิจด้านการออกแบบ และก่อสร้างเทคโนโลยีที่ครบวงจร

 

เป้าหมาย

1. ตั้งเป้ายอดขายเติบโต 10% ทุกๆ ปี มียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 4 โครงการ ภายในปี 2562